Chào mừng bạn đến với website của chúng tôi
Công ty tnhh
giải pháp môi trường 3s
0939 46 3443

Hotline

0939 46 3443

Đề án bảo vệ môi trường chi tiết là gì?
Đề án bảo vệ môi trường chi tiết là một thủ tục pháp lý mà các doanh nghiệp phải lập theo quy định của pháp luật, có thể khái quát đề án bảo vệ môi trườn chi tiết là việc lập ra các đề án để theo dõi tình hình diễn biến của môi trường xung quanh dự án chưa được thẩm định và có sự ràng buộc về mặt pháp lý. Song song đó, đề án còn đánh giá mức độ tác động các nguồn ô nhiễm. Từ đó Doanh nghiệp cũng có thể đưa ra các giải pháp báo cáo đánh giá tác động  môi trường.

Đối tượng phải lập đề án bảo vệ môi trường chi tiết:
Đối tượng phải lập đề án bảo vệ môi trường chi tiết: Là các cơ sở có dự án sản xuất kinh doanh, công trình,… được yêu cầu cụ thể tại nghị định số 29/2011/NĐ-CP cụ thể là khoản 1 điều 12 được tóm tắt sơ lược như sau:

 • Các cơ sở không có: Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường/ Báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung/ quyết định phê duyệt đề án bảo vệ môi trường.
 • Cơ sở đã có quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường trong trường hợp cải tạo mở rộng nâng cấp thuộc đối tượng phải lập báo cáo tác động môi trường hoặc bổ sung nhưng không có quyết định phê duyệt mà đã hoàn thành xong dự án.
 • Cơ sở hoàn thành xong dự án như cải tạo mở rộng nâng cấp có quyết định phê duyệt đề án bảo vệ môi trường, giấy xác nhận đăng ký đề án nhưng không có quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường.
 • Cơ sở hoàn thành xong việc cải tạo, mở rộng, nâng cấp nhưng chưa có quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường dù cơ sở đã có các văn bản: giấy chứng nhận đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường, giấy xác nhận đăng ký cam kết bảo vệ môi trường, giấy xác nhận cam kêt bảo vệ môi trường bổ sung, văn bản thông báo về việc chấp nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường.
 • Cơ sở hoàn thành việc cải tạo, mở rộng, nâng cấp nhưng khi thực hiện không có quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường dù cơ sở đã có quyết định phê duyệt đề án môi trường chi tiết.
 • Cơ sở đã hoàn thành các giai đoạn đầu tiên và khởi công nhưng không có quyết định báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Qua đó có ta có thể thấy mức độ quan trọng trong việc lập đề án bảo vệ môi trường chi tiết. Đề án này liên quan mật thiết đến việc xác nhận một sự án có thể đi vào hoạt động hay không, liên quan đến các vấn đề bảo vệ môi trường khác, là một thủ tục thiết yếu đề không chỉ giúp cho các nhà quản lý đưa ra giải pháp bảo vệ môi trường cho dự án mà đó cũng là cơ sở pháp lý của dự án đó về hoàn thành các thủ tục pháp luật quy định.

Một số luật yêu cầu về hồ sơ đề án bảo vệ môi trường chi tiết:

Sau đây là một số luật quy định cụ thể về đề án baỏ vệ môi trường chi tiết giúp doanh nghiệp có thể tham vấn và đưa ra các ý tưởng cụ thể cho một đề án bảo vệ môi trường chi tiết phù hợp theo yêu cầu của pháp luật và nghiên cứu vấn đề môi trường cụ thể theo từng hạng mục theo pháp luật Việt Nam nói chung và từng khu vực nói riêng qua đó đưa ra các giải pháp quan điểm mục tiêu chiến lược cảu người quản lý:

 • Luật bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13
 • Nghị định 18/2015/NĐ-CP
 • Nghị định 35/2014/NĐ-CP
 • Nghị định 29/11/NĐ-CP
 • Thông tư 22/2014/TT-BTNMT
 • Thông tư 01/2012/TT-BTNMT
Mọi chi tiết xin liên hệ

Công ty TNHH Giải pháp Môi trường 3S

Địa chỉ: 134/1/17 Cống Lỡ, Phường 15, Tân Bình, HCM

Hotline: 0357 070 498

Email: vongocmai2505@gmail.com

Website: giaiphapmoitruong3s.com.vn

 
Tin tức nổi bật
  18/10/2020
Nước xả thải y tế ( bệnh viện) mang nhiều mầm bệnh, có khả năng lây lan nhanh, ảnh hưởng nghiêm trọng đến con người và môi trường. Vì vậy, việc xây dựng Hệ thống xử lý nước xả thải y tế ( bệnh viện) đúng cách, là một trong những việc rất quan trọng trong công tác bảo vệ môi trường ở Việt Nam.
Video nổi bật