Chào mừng bạn đến với website của chúng tôi
Công ty tnhh
giải pháp môi trường 3s
0939 46 3443

Hotline

0939 46 3443

dtm.png

NHỮNG CÂU HỎI XUNG QUANH BÁO CÁO

ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG

  • Đánh giá tác động môi trường là gì?

Đánh giá tác động môi trường hay viết tắt là ĐTM là việc phân tích, dự báo tác động đến môi trường của dự án đầu tư cụ thể để đưa ra biện pháp bảo vệ môi trường khi triển khai dự án đó. Căn cứ để thực hiện việc báo cáo đánh giá tác động môi trường:

  • Nghị định 18/2015/NĐ-CP - Quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường có hiệu lực ngày 01/4/2015.

  • Nghị Định 40:2019/NĐ-CP - Sửa đổi bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường

  • Thông tư số 25/2019/TT-BTNMT hướng dẫn về việc thực hiện Nghị định 40/2019/NĐ-CP

  • Luật bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13

  • Các đối tượng phải lập ĐTM

- Dự án chưa đi vào xây dựng và hoạt động

- Các đối tượng quy định tại phụ lục II Nghị định số 40/2019/NĐ-CP

 

  • 10 bước quy trình lập ĐTM

- Bước 1: Thu thập thông tin, hồ sơ tài liệu từ dự án, Chủ dự án cung cấp các hồ sơ pháp lý có liên quan đến dự án như: Quyết định phê duyệt thiết kế, phương án xây dựng, thuyết minh cơ sở hoặc phương án thiết kế, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc hợp đồng thuê đất, giấy phép kinh doanh của chủ dự án…

- Bước 2: Đơn vị tư vấn khảo sát và lấy mẫu không khí, nước mặt, nước ngầm khu vực dự án để phân tích.

- Bước 3: Viết hồ sơ báo cáo đánh giá tác động môi trường, nhận diện các tác động, các nguồn thải phát sinh và đề xuất các biện pháp giảm thiểu tác động.

- Bước 4: Tổ chức tham vấn ý kiến của cộng đồng dân cư và UBND (phường, xã..) nơi thực hiện dự án.

- Bước 5: Gửi chủ dự án xem bản thảo hồ sơ báo cáo đánh giá tác động môi trường, chỉnh sửa theo yêu cầu, hoàn thiện trình chủ dự án ký duyệt.

- Bước 6: Nộp cơ quan thẩm định (Bộ TNMT hoặc Sở TNMT)

- Bước 7: Lập hội đồng thẩm định, bảo vệ trước hội đồng, lấy ý kiến chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ.

- Bước 8: Bổ sung, chỉnh sửa theo ý kiến hội đồng.

- Bước 9: In ấn, hoàn thiện, trình khách hàng ký, nộp cơ quan thẩm định.

- Bước 10: Chờ nhận quyết định từ cơ quan thẩm định, bàn giao cho khách hàng.

Thời gian thực hiện lập 1 báo cáo đánh giá tác động môi trường vào khoảng 45 – 60 ngày kể từ ngày chủ dự án bàn giao đầy đủ các hồ sơ pháp lý có liên quan theo yêu cầu của đơn vị tư vấn và không tính thời gian trình ký, thẩm định. Đối với các dự án lớn thời gian thực hiện có thể sẽ lâu hơn.

Đối với các dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp, khu công nghệ cao, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu thương mại, làng nghề và các khu sản xuất kinh doanh tập trung, phần lớn các dự án sản xuất vật liệu xây dựng, sau khi ĐTM đã được thẩm định, chủ dự án có nhiệm vụ thực hiện các biện pháp và xây dựng các công trình bảo vệ môi trường theo đúng cam kết đã nêu trong Báo cáo được phê duyệt và tiến hành lập Báo cáo hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường gửi về cơ quan phê duyệt ĐTM nơi triển khai dự án trong thời gian sớm nhất.


 

  • Trường hợp lập lại ĐTM

Dự án đã được phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường nhưng trong quá trình triển khai thực hiện có một trong những thay đổi dưới đây phải lập lại báo cáo đánh giá tác động môi trường:

a) Có những thay đổi quy định tại các Điểm a, b Khoản 1 Điều 20 Luật Bảo vệ môi trường;

b) Bổ sung những hạng mục đầu tư có quy mô, công suất tương đương với đối tượng thuộc danh mục Phụ lục II Nghị định 40/2019/NĐ-CP 

c) Có thay đổi về quy mô, công suất, công nghệ hoặc những thay đổi khác dẫn đến các công trình bảo vệ môi trường không có khả năng giải quyết được các vấn đề môi trường gia tăng;

d) Theo đề nghị của chủ dự án.

 

  • Về chúng tôi

 

Là 1 trong các công ty tư vấn môi trường hàng đầu tại Việt Nam, có bề dày kinh nghiệm thực tế về Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, chúng tôi cam kết mang lại cho nhà đầu tư những giải pháp tối ưu nhất, chất lượng nhất và chi phí thấp nhất.dtm-9503.jpg

 

 
Tin tức nổi bật
  18/10/2020
Nước xả thải y tế ( bệnh viện) mang nhiều mầm bệnh, có khả năng lây lan nhanh, ảnh hưởng nghiêm trọng đến con người và môi trường. Vì vậy, việc xây dựng Hệ thống xử lý nước xả thải y tế ( bệnh viện) đúng cách, là một trong những việc rất quan trọng trong công tác bảo vệ môi trường ở Việt Nam.
Video nổi bật